Zaznacz stronę

Badania Dave Urlich’a pokazują, że opisy efektywnych liderów w różnych branżach są w w około 65 % takie same. Co zatem decyduje o tym, że osiągniemy sukces w zarządzaniu? Przedstawiam Ci The Leadership Code składajacy się z 5 obszarów, które powinnaś rozwijać, jeśli zależy Ci na sukcesie w zarządzaniu:

 

OBSZAR 1 STRATEGIA – Kształtuj przyszłość.

Jako strateg odpowiadaj na pytanie : Dokąd zmierzamy? Masz także za zadanie upewnić się, że inni dookoła rozumieją ten kierunek. Wszystko to wynika z nowej roli- nie jesteś już Specjalistką , lecz Szefową. W związku z tym warto najpierw zrozumieć i zaakceptować swoją nową funkcję (stąd Akademia Nowej Managerki zaczyna się właśnie od tego modułu). Następnie jako Szefowa zestawiasz to też z tym, jak mają się Twoje koncepcje na przyszłość do Twoich  obecnych zasobów.

 

OBSZAR 2 REALIZACJA ZADAŃ – Sprawiaj, aby zadania były realizowane.

Ta zasada zawiera się w pytaniu: Jak sprawić, abyśmy mieli pewność, że idziemy w kierunku, który zaprowadzi nas do obranego celu? Jest to przetłumaczenie strategii na działania, wprowadzanie zmian, świadomy wybór, jakie decyzje muszą zostać podjęte, a jakie działania i projekty zdelegowane. Ważne jest także , aby Twoi ludzie działali zespołowo. Kluczowe jest również dotrzymywanie zobowiązań, które składamy naszym szefom i naszym współpracownikom.

 

 

OBSZAR 3 ZARZĄDZAJ TALENTAMI – Zaangażuj talenty, które mają Twoi ludzie.

Twoim zadaniem jest określić, jakich umiejętności na dziś potrzebujesz w swoim zespole (uczymy się tego w 4 module Akademii Nowej Managerki). Następnie warto, abyś umiejętnie ich zaangażowała tak, aby dali z siebie jak najwięcej na rzecz pracy, jaka jest do wykonania. Wszystko skupia się wokoło tego, że warto pomagać ludziom w ich rozwoju w taki sposób, aby było to zgodne z bieżącymi celami i potrzebami organizacji. W ten spoósb krótkoterminowo dbasz o właściwą alokację zasobów ludzkich w firmie.

 

OBSZAR 4 KREOWANIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO – Przemyśl, kto będzie potrzebny w Twoim zespole w przyszłości?

Jako kreator kapitału ludzkiego masz za zadanie spojrzeć na swoich ludzi długoterminowo. Popatrz na swoje cele biznesowe i na swój zespół w dłuższej perspektywie, a następnie odpowiedz sobie na pytanie kto będzie potrzebny w Twoim zespole w przyszłości tak, abyście mogli dostarczyć oczekiwane rezultaty. Ta kwestia odnosi się do tworzenia planu zasobów ludzkich- idealnej struktury umiejętności i cech w Twoim zespole, które pozwolą Wam być efektywnymi w długiej perspektywie. Wybieganie w przyszłość to trudna umiejętność, ale tym właśnie wyróżniają się dobrzy liderzy.

 

SERCE UKŁADU

OBSZAR 5 INDYWIDUALNY ROZWÓJ LIDERA – Inwestuj w siebie.

W sercu Leadership Code znajduje się obszar dotyczący Twojego rozwoju. Jako efektywna Szefowa nie możesz ograniczać się do tego, co już wiesz i robisz. Liderzy to ludzie uczący się: z sukcesu, z porażki, projektów, książek, szkoleń, kursów, od innych ludzi oraz z samego życia codziennego. W związku z tym, że jest to punkt wyjścia dla Twojej kariery , on również znalazł miejsce w Akademii Nowej Managerki. Dlaczego? Bo ja również wierzę, że bez właściwego zarządzania sobą nie ma mowy o dobrym zarządzaniu zespołem.

 

Podsumowując wszyscy liderzy powinni dbać o serce układu, czyli własny rozwój tak, aby podwyższać poziom zarządzania, jaki dostarczają swoim szefom i jaki jednocześnie oferują swoim ludziom. Bez budowania w ludziach poczucia, że jesteś godna zaufania i można na Tobie polegać nie mamy właściwie prawa oczekiwać , że inni ludzi będą chcieli za nami podążać. Ten obszar można budować, ale warto też jasno powiedzieć, że niektórzy z nas mają w sobie naturalną umiejętność i przychodzi im to łatwiej niż innym. Większość liderów jest też bardzo dobra w jednym z czterech pozostałych obszarów i ten obszar właśnie doskonali jako swoją mocną stronę, jako coś co wyróżnia ich na tle innych. W pozostałych trzech obszarach warto być minimum średnim. Pamiętaj, że im wyżej będziesz w strukturze, tym mniej obszarów powinnaś mieć na poziomie średnim, a co za tym idzie coraz więcej na poziomie bardzo dobrym.